קיצור דרך לאפליקציות

מדריך לקיצור דרך לאפליקציות

כדי ליצור קיצור דרך לאפליקציות, נעביר אותן למסך הראשי, זה שמופיע ראשון כשאתם פותחים את המכשיר.

שלב ראשון: פתחו את המכשיר ולחצו ממושכות על האפליקציה שברצונכם להעביר למסך הראשי

בדוגמא זו, נעביר את האפליקציה "Chrome" של האינטרנט.

Screenshot_2015-08-26-21-26-44

שלב שני: לאחר שלחצתם כ-2-3 שניות, הזיזו את האפליקציה לכיוון אמצע המסך.

כעת, היא תופיע מעל המסך הראשי. אם תעזבו אותה שם, היא תישאר בו, ולמעשה תעבור אליו.

Screenshot_2015-08-26-21-27-05