איך להגדיר סיסמה

מדריך להגדרת סיסמה

שלב ראשון: פתחו את המכשיר ולחצו על "הגדרות" (מסומן בחץ אדום)

תמונה ראשית

שלב שני: רדו מעט למטה, ולחצו על "אבטחה"

Screenshot_2015-04-06-18-49-12

שלב שלישי: תחת הלשונית "אבטחת מסך", בחרו ב"נעילת מסך"

שימו לב שבדף זה מופיעות הגדרות שונות שישפיעו על הסיסמה, כגון: האם תהיה גלויה וכו'.

Screenshot_2015-04-06-18-49-19

שלב רביעי: כעת, תופענה לכם 4 אפשרויות שונות להגדרת סיסמה:

1. סיסמה שתפתח את המכשיר באמצעות החלקה רגילה עם האצבע.

2. סיסמה שתפתח את המכשיר באמצעות "ציור" של כמה קווים.

3. סיסמה שתפתח את המכשיר באמצעות 4 ספרות.

4. סיסמה שתפתח את המכשיר באמצעות סיסמה שמכילה אותיות ו/או מספרים.

Screenshot_2015-04-06-18-49-31