איך לשים שעון מעורר?

מדריך להוספת שעון מעורר

שלב ראשון: לחצו על האפליקצייה של השעון המעורר

שלב שני: במסך שייפתח לכם ישנן 4 לשוניות:

clock3 fix
1. טיימר – בעזרתו אפשר לספור זמן לאחור.

2. עצר – משמש למדידת זמן, עם אפשרות לעצירות (כמו סטופר)

3. שעון עולמי – מציג את השעה במדינות בעולם

4. התראה – שעון מעורר

 

שלב שלישי: הוספת שעון מעורר

כדי להוסיף שעון מעורר חדש, לחצו על הלשונית "התראה", ואז על ה"פלוס" האפור שבצד ימין למעלה.

שלב רביעי: כעת בחרו את השעה והיום בהם השעון יצלצל

היום המסומן בכחול הוא היום הנוכחי, והיום המסומן באדום הוא היום שבו השעון יצלצל.

באפשרותכם לקבוע שהשעום יצלצל כל שבוע ביום מסויים – בשביל כך סמנו את האופצייה "חזור מדי שבוע"

בנוסף, תוכלו להגדיר צלצול מסויים בקטגוריה "סוג התראה"

clock2 fix