איך להגדיר סיסמה

מדריך להגדרת סיסמה

שלב ראשון: פתחו את הגלקסי ולחצו על "הגדרות" (מסומן בחץ אדום)

מסך פתיחה הגדרות

שלב שני: תחת הלשונית "ההתקן שלי" שבראש המסך, לחצו על "מסך נעילה" (מסומן בכחול)

settings1

שלב שלישי: כעת, לחצו על "נעילת מסך"

setings2

שלב רביעי: לפניכם מוצגות 6 אפשרויות לסיסמה:

1. החלק – המכשיר ייפתח על ידי החלקה של האצבע (כל אחד יכול לפתוח)

2. ביטול נעילה של פנים – המכשיר ייפתח כשיזהה את הפנים שהגדרתם

3. פנים וקול – המכשיר ייפתח כשיזהה את הפנים והקול שהגדרתם

4. דפוס – המכשיר ייפתח ע"י סיסמה של צורה

5. PIN – המכשיר ייפתח על ידי קוד בן 4 ספרות

6. סיסמה – המכשיר ייפתח כשתוקלד הסיסמה שנבחרה

settings3